459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Syndrom vyhoření, burn out

Popis syndromu vyhoření

Fyziologie (jak to má fungovat)

Regenerace fyzická i psychická je nezbytně důležitá pro kontinuitu a stabilitu pracovního výkonu v zaměstnání. Pracovní zátěž člověk kompenzuje ve svém volném čase aktivním i pasivním odpočinkem.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Syndrom vyhoření je chorobně změněný duševní stav, kdy dochází k vyčerpání kompenzace pracovního stresu. Postihuje stejnou měrou ženy i muže nejvíce v oborech, kde se pracuje s lidmi – zdravotnictví, školství, sociální práci, komunikačních provozech. Po prvotní fázi nadšení přichází stagnační fáze vystřídaná fází frustrace, kde se již objevují pochybnosti o zaměstnání a jeho významu. Pokud se problém dále vyvíjí je fáze apatie hraničním stavem před stádiem emocionálního i tělesného vyčerpání.

Příčiny

Příznaky

Příznaky jsou v rovině psychické i fyzické.

Emocionální změny ve smyslu cynismu, lhostejnosti, nezájmu, apatie, podrážděnosti a chladnosti ke kolegům i klientům. Člověk ztrácí chuť k práci, nadšení a motivaci. Nedoceňuje ani práci svoji ani ostatních. Může vyvrcholit až agresivitou.

Přidávají se nepříjemné tělesné příznaky s poruchami spánku (nespavost), náchylností k nemocem (oslabená imunita), ztrátou chuti k jídlu (nechutenství), svalové napětí působící další potíže, jako je například zvýšení krevního tlaku.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

S léčbou je důležité začít co nejdříve. Již ve fázi stagnace by měly být provedeny změny v pracovním procesu, aby se burn out syndromu předešlo. Rozvoj poruchy je bohužel pozvolný a člověk si často problém uvědomí až ve fázi vyhoření, kdy by měla být terapie svěřena do rukou psychologů či psychiatrů.

Pomoci může změna návyků, nové koníčky, pohyb.

Poradit z přírodní poradny

  460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
 Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
 Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.

Chci poradit

(Informační zdroje stránky)