459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Syndrom vyhoření, burn out

Popis syndromu vyhoření

Fyziologie (jak to má fungovat)

Regenerace fyzická i psychická je nezbytně důležitá pro kontinuitu a stabilitu pracovního výkonu v zaměstnání. Pracovní zátěž člověk kompenzuje ve svém volném čase aktivním i pasivním odpočinkem.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Syndrom vyhoření je chorobně změněný duševní stav, kdy dochází k vyčerpání kompenzace pracovního stresu. Postihuje stejnou měrou ženy i muže nejvíce v oborech, kde se pracuje s lidmi – zdravotnictví, školství, sociální práci, komunikačních provozech. Po prvotní fázi nadšení přichází stagnační fáze vystřídaná fází frustrace, kde se již objevují pochybnosti o zaměstnání a jeho významu. Pokud se problém dále vyvíjí je fáze apatie hraničním stavem před stádiem emocionálního i tělesného vyčerpání.

Příčiny

Příznaky

Příznaky jsou v rovině psychické i fyzické.

Emocionální změny ve smyslu cynismu, lhostejnosti, nezájmu, apatie, podrážděnosti a chladnosti ke kolegům i klientům. Člověk ztrácí chuť k práci, nadšení a motivaci. Nedoceňuje ani práci svoji ani ostatních. Může vyvrcholit až agresivitou.

Přidávají se nepříjemné tělesné příznaky s poruchami spánku (nespavost), náchylností k nemocem (oslabená imunita), ztrátou chuti k jídlu (nechutenství), svalové napětí působící další potíže, jako je například zvýšení krevního tlaku.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

S léčbou je důležité začít co nejdříve. Již ve fázi stagnace by měly být provedeny změny v pracovním procesu, aby se burn out syndromu předešlo. Rozvoj poruchy je bohužel pozvolný a člověk si často problém uvědomí až ve fázi vyhoření, kdy by měla být terapie svěřena do rukou psychologů či psychiatrů.

Pomoci může změna návyků, nové koníčky, pohyb.

(Informační zdroje stránky)